Den adiabatiske proces både fugter og køler i lokalerne

Virksomhedens ansattes velbefindende er afgørende for produktionen. Trives man ikke på jobbet, så daler effektiviteten og evnen til at fokusere. Medarbejdere, der skal arbejde i et dårligt indeklima, taber koncentration og bliver hurtigere trætte. Derfor er det vigtigt at sørge for, at luftens temperatur og fugtighed ligger på et optimalt niveau, så produktionen holdes oppe. Her kan man hjælpe klimaet på vej ved at installere anlæg, der både fugter og køler.

En adiabatisk proces bygger på termodynamikkens første lov, der siger, at energien ikke kan forsvinde i et lukket system. Den kan kun flytte til et andet sted. Hvis man har et lokale, hvor der kører maskiner, der afgiver varme og indtørrer luften, vil en adiabatisk proces omsætte energien fra den afgivne varme fra maskinerne til en afkølingsproces. Det sker, når man blæser forstøvet vand ind. Energien går på at fordampe vanddråberne, og dermed afkøles luften. Man slår med andre ord to fluer med et smæk, på en energimæssig forsvarlig måde.

Et bedre arbejdsmiljø

Medarbejdere, der ikke har et optimalt indeklima at arbejde i, vil hurtigere blive trætte og tabe koncentration. Der kommer let til at opstå irritationer i et sådant miljø, og det giver et mentalt dårligt klima oven i det fysiske. Begge dele går ud over produktionen, det siger sig selv. Ved at benytte sig af et befugtningsanlæg, der bruger en adiabatisk proces, kan man få indeklimaet optimeret, så medarbejderne genvinder både energi og mentalt overskud.

Det siger sig selv, at dette vil virke fremmende på produktiviteten. Når der produceres mere, så vil omsætningen også følge med. Man kan altså, med stor sandsynlighed, forvente at kunne aflæse virkningerne på bundlindlinjen.

Få en konsulent på besøg

Hos airtecsolutions.dk kan man booke tid for besøg af en konsulent, som kan komme og kigge på de faciliteter, man har til rådighed. Her vil man foretage målinger, som kan danne grundlag for beregningerne, der skal fastsætte hvilket anlæg, der vil virke bedst i den konkrete virksomheds lokaler. Det giver god mening at få sådan en person ud og komme med forslag til forbedrende løsninger.

%d bloggers like this: